Call Now8818883922Hostel- 8818883927
Enquiry now
quit

Enquiry Now

Medical 12th Board Results 2014

SNO NAME PHY CHEM BIO PCB%
1 Neerav Khare 95 99 99 98
2 Sachin Goel 95 98 97 97
3 Ameya kumar 94 97 96 96
4 Mridula Jain 91 99 97 96
5 Aashi Dubey 94 98 95 96
6 Alka Mishra 89 97 98 95
7 Aashamika Kundargi 94 95 95 95
8 Archit Khardenavis 91 98 94 94
9 Shubham Rai 93 95 95 94
10 Aishwarya Nangia 92 95 95 94
11 Sachin Raghuwanshi 86 100 95 94
12 Shubham Tomar 95 98 87 93
13 Rupal Nair 87 96 97 93
14 Naman Gupta 91 95 93 93
15 Himanshu Gohatre 95 93 90 93
16 Ishan Vijayvargiya 91 92 95 93
17 Gunjit Marwaha 85 95 98 93
18 Anjali Tiwari 90 98 89 92
19 Manu Gupta 84 95 95 91
20 Aditi Parulkar 81 95 97 91
21 Nikhil Agrawal 81 94 97 91
22 Neha Gupta 86 94 92 91
23 Yash Jain 87 91 93 90
24 Ashwini Khandkar 84 93 93 90
25 Harsh Singh 81 93 95 90
26 Shreya Sharma 90 95 84 90
Back to top